Hooggevoeligheid oftewel HSP is zeer beslist geen enge ziekte. Hooggevoelig zijn is een staat van zijn. Hoogsensitieve personen hebben een zenuwstelsel dat zeer gevoelig is voor prikkels en stimulansen. Dankzij het gevoeligere zenuwstelsel zijn hooggevoelige personen in staat om informatie op een dieper niveau te verwerken en hebben ze weinig moeite met het oplossen van complexe problemen. Ze zijn oplettend en zich bewust van de zeer subtiele signalen uit de omgeving die meestal door anderen worden gemist. Stemmingen bij anderen mensen voelen ze moeiteloos aan.

Hooggevoelige mensen zijn zorgzaam, bescheiden en nauwgezet. Ze hebben een zeer brede belangstelling, zijn in staat om onbewust te leren en beschikken over scherpe inzichten. Informatie verwerken ze op een snelle manier op een dieper niveau. Ze houden zich liever niet bezig met oppervlakkigheden, maar denken liever na over de zin des levens. Ze zijn zich bewust van het verleden, hebben een open mind voor het heden en oriënteren zich vaak op de toekomst.

Centrum voor Hooggevoeligheid Lees meer

Hoogsensitieve personen zijn dankzij hun gevoel voor andere mensen en hun talent om dingen het met elkaar in verband te brengen, weten ze hoe bepaalde zaken in elkaar steken. Ze zijn in staat om verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, creatieve oplossingen voor ingewikkelde problemen te bedenken en durven doelbewust risico’s te nemen. Dankzij hun intuïtie weten ze voor de hand liggende fouten te vermijden. Kortom hooggevoelige personen zijn mensen met bijzondere gaven en talenten.

Instituut voor Hooggevoeligheid Lees meer

Hooggevoelige personen zijn over het algemeen gepassioneerde levensgenieters. Een teveel aan stimulansen en prikkels wordt door hooggevoelige mensen echter als negatief ervaren. Over het algemeen herstellen hooggevoelige personen veel langzamer van de gevolgen van een teveel aan stimulering. Om een overdaad aan prikkels goed te kunnen verwerken heeft men de neiging om zich terug te trekken. Een te veel aan stimulans leidt onherroepelijk tot verwarring, stress en ontsporing.

School voor Hooggevoeligheid Lees meer

Hoogsensitiviteit oftewel HSP is niet alleen van invloed op zaken als persoonlijke levensloop en individuele loopbaan, maar ook op het innerlijk leven en intieme relaties. Als gevolg van hun gevoeligheid kunnen hoog sensitieve mensen een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen. Hierdoor is het voor hen niet eenvoudig om bevredigend werk te vinden of een passende relatie aan te gaan. Hooggevoeligen hebben dan ook vaak moeite met het bepalen van hun positie in de samenleving.

Academie voor Hooggevoeligheid Lees meer

Hooggevoelige mensen streven in hun relatie met anderen over het algemeen naar synthese en samenwerking. Hooggevoeligheid wordt door de ander echter niet altijd gewaardeerd. Vanwege de gewoonte van de westerse cultuur om het verstand boven het gevoel te plaatsen is men onvoldoende bekend met de achtergronden, de inhoud en de gevolgen van een fenomeen als hooggevoeligheid. Hierdoor voelen hooggevoelige personen zich vaak door hun medemens onvoldoende gewaardeerd.